Arbeta smart med Kalendern, Uppgifter och Anteckningar – Outlook, PC

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Kommer i Juni 2021
Kom igång
Denna kurs är för närvarande stängd

Arbeta smart med Kalender, Uppgifter och
Anteckningar - Outlook, PC

Den här kursen ger dig djupare kunskaper i hur du med hjälp av Outlooks kalenderfunktion kan planera effektivare och ändra vyer så du kan använda kalendern mer optimalt.  

Du kommer också att lära dig hur du använder funktionerna Uppgifter, Anteckningar och Kontakter på ett sätt så att du får en bättre överblick över ditt dagliga arbete och ger dig själv möjligheten att prioritera bland dina dagliga åtaganden och aktiviteter.

 


Förkunskap: Ingen
Kursens giltighetstid: 190 dagar (6 mån 10 dagar)

Kursen är tillgänglig för alla tekniska plattformar

Scroll to Top