Säker på internet

495,00 kr Inkl.moms

Kursen ger dig direkta och handfasta tips och lär dig sådant du bör vara uppmärksam på, enkelt och tillämpbart i din vardag, på jobbet såväl som på din fritid.

Kategori:

I vår kurs säker med dator så kommer vi att gå igenom de olika tillfällen då vi använder datorn och det är viktigt att tänka på säkerheten. Internet är stort och lite skrämmande men på samma sätt som du t.ex. är turist i en stor stad i ett annat land så kan du tänka när det gäller att använda datorn och säkerhet både på datorn och när du är ute på internet.

Kursen ger dig direkta och handfasta tips och lär dig sådant du bör vara uppmärksam på, enkelt och tillämpbart i din vardag, på jobbet såväl som på din fritid.

Kursens längd: 39 minuter
Förkunskap: Ingen
Kursens giltighetstid: 190 dagar (6 mån 10 dagar)

Kursen är tillgänglig för alla tekniska plattformar

Få ett smakprov på kursen, lektion 1 är öppen för alla. Välkommen !

Scroll to Top