Outlook PC

Flikarna Arkiv och Start

Videon tar dig igenom de funktioner som finns på dessa två flikar.När du tittat klart så har du övningar under fliken material. Avsnittets längd: 17 min

Fliken Skicka och ta emot

Vi visar hur man vet när ett e-post går iväg och hur man kan göra om man väntar e-post. Avsnittets längd: 4 min

Fliken Mapp

I det här avsnittet får du lära dig att hantera mappar i Outlook.

Fliken Visa

Outlook ger dig många olika alternativ att se din e-post utifrån olika sorteringar och filter, allt för att underlätta din hantering. Avsnittets längd: 9 min

Scroll to Top